Právnická forma roka 2013

Obhajoba prvenstva v ankete Právnická firma roka 2017

Radi by sme sa s Vami podelili o náš úspech, keď naša kancelária NITSCHNEIDER & PARTNERS zvíťazila v ankete Právnická firma roka 2017 v kategórii Pracovné právo a bola zaradená medzi veľmi odporúčané kancelárie v oblasti Práva duševného vlastníctva. Výsledky ankety boli vyhlásené minulý týždeň, 25. apríla 2017 na galavečeri v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave. Víťazstvo v kategórii pracovné právo sme obhájili už tretíkrát po sebe a získali ho celkovo už štvrtýkrát za obdobie ostatných piatich rokov.

Obe umiestnenia si veľmi ceníme, keďže počet zúčastnených kancelárií v ankete každoročne rastie. Potvrdzujú našu dlhotrvajúcu orientáciu na obe uvedené odvetvia a snahu o vedenie našich právnikov k detailnej znalosti predpisov v týchto oblastiach. Poďakovanie patrí predovšetkým našim klientom za dôveru, ktorú nám prejavujú. Budeme sa snažiť ju nesklamať ani v budúcnosti a pracovať ešte tvrdšie. Anketu Právnická firma roka každoročne vyhlasuje vydavateľstvo EPRAVO Group v spolupráci s týždenníkom TREND. Jej cieľom je priniesť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Víťazov jednotlivých kategórií vyberá vyše 100 externých hodnotiteľov nezávislých od usporiadateľov ankety.