Právnická forma roka 2013

O Nás

Advokátska kancelária Nitschneider & Partners bola založená v roku 2004. Poskytuje špecializované právne služby pre podnikateľské subjekty. Poskytuje právne služby podľa slovenského a českého práva. Je členom Taliansko – Slovenskej obchodnej komory.
Patrí medzi stredne veľké právne firmy v SR.

Našim cieľom je poskytovať právne služby najvyššej odbornej kvality. Máme rozsiahle skúsenosti z medzinárodných transakcií.
Vždy sa snažíme o pro-obchodne orientované riešenia, a o operatívnosť a flexibilitu v najväčšej možnej miere. Poskytujeme právne služby v štandardoch medzinárodných kancelárií. Naši Partneri a advokáti majú bohaté skúsenosti z predchádzajúcej právnej praxe
v zahraničných firmách.

Sme členom EELA, európskej asociácie právnikov pracovného práva. V roku 2012 sme sa stali členom Ius Laboris, čo považujeme
za najväčší úspech našej pracovno-právnej praxe. Táto medzinárodná asociácia združuje právne firmy, ktoré sú vo svojich krajinách poprednými špecialistami v pracovnom práve.

Členstvo v Ius Laboris nám umožňuje zabezpečovať pre našich klientov poradenstvo vo všetkých krajinách Európy a v ďalších krajinách sveta. Mnohé členské kancelárie sa zároveň venujú pracovnému i obchodnému právu. Vytvárajú tak sieť spoľahlivých partnerov
pre poskytovanie služieb klientom.

Mimoriadne významnú prax sme si vybudovali i v oblasti obchodného práva. V posledných rokoch sme poskytovali poradenstvo
pri schvaľovaní koncentrácií Protimonopolným úradom SR v takmer všetkých najväčších projektoch, aké boli v Slovenskej republike realizované. V duševnom vlastníctve sa nám podarilo dosiahnuť významné úspechy prelomovými judikátmi v oblasti známkových práv.

Základ našej praxe tvorí tiež korporátne právo a M&A. Našimi klientmi sú významné slovenské, české a zahraničné spoločnosti, pre ktoré zabezpečujeme kúpu a predaj podnikov a vytváranie akcionárskych a holdingových štruktúr. Venujeme sa tiež bankovníctvu a kapitálovým trhom, najmä vďaka dlhoročnému zameraniu našich Partnerov
na túto oblasť a ich skúsenostiam z praxe v bankovníctve.

Vo všetkých oblastiach poskytujeme právne služby zároveň i podľa českého práva. Partneri a advokáti našej kancelárie študovali
a pracovali v Českej republike a sú členmi Českej advokátskej komory. Naši klienti vysoko oceňujú komfort jednej advokátskej kancelárie pre oba štáty.

Poskytujeme tak právne služby v dvoch právnych systémoch, v SR a v ČR, a v štyroch jazykoch, v slovenskom, českom, anglickom
a talianskom.