Právnická forma roka 2013

Bankovníctvo a financie

Referencie

Kontakt:
Zuzana Nitschneiderová

Poskytujeme poradenstvo v oblasti bankového práva a kapitálových trhov najmä vďaka skúsenostiam Zuzany Nitschneiderovej,
ktorá niekoľko rokov pracovala ako interný právnik v zahraničných bankách. Pozná tak fungovanie vnútorných bankových postupov,
má skúsenosti s reguláciou bankových obchodov, predpismi NBS a smernicami. Bankovému právo sa dlhodobo venuje i v advokácii. Pôsobila v zahraničných právnych firmách, ktoré sa špecializovali na poskytovanie právnych služieb európskym bankám pri ich aktivitách
v SR a ČR. Podieľala sa tak na poskytovaní poradenstva pre ING Bank, UniCredit Bank, ABN AMRO, HSBC, Volksbank, Gutmann, Barclays, Investkredit.

Počas svojho pôsobenia v bankách sa venovala najmä obchodom Treasury a Custody. Oblasť finančných derivátov a kapitálových trhov
je jej špecializáciou. Poskytovala právne služby pri implementácii MiFID do činnosti slovenských bánk. Pripravovala znenie ISDA Master Agreement vo vzťahu k slovenským korporátnym klientom. Pre UniCredit Bank, ING Bank a Volksbank pripravovala vzorové Treasury zmluvy. V čase svojho pôsobenia v advokácii v Prahe sa podieľala na tvorbe Rámcovej zmluvy o obchodovaní na finančnom trhu, pripravovanej pre české banky pod záštitou Českej Národnej Banky.

Poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií zahŕňa najmä:

 • úverové zmluvy v štandardoch LMA
 • syndikované úvery
 • akvizičné financovanie
 • cash pooling
 • retailové bankovníctvo
 • hypotekárne a spotrebiteľské úvery
 • európske pasportovanie finančných inštitúcií
 • harmonizácia s MiFID
 • zmluvy o cenných papieroch
 • verejne obchodovateľné cenné papiere
 • dlhopisové programy
 • obchodovanie s derivátmi
 • zmluvy ISDA