Právnická forma roka 2013

Fúzie, akvizície a korporát

Referencie

Kontakt:
Zuzana Nitschneiderová

Poskytovali sme poradenstvo pri štrukturovaní a realizácia desiatok lokálnych a cezhraničných transakcií. V tejto oblasti máme významné
skúsenosti s transakciami nie len podľa slovenského, ale i českého práva. Zameriavame sa tiež na poskytovanie korporátneho
poradenstva talianskej klientele a pripravujeme právne dokumenty v talianskom jazyku. Počas našej praxe sme sa podieľali na veľkom
množstve právnych due diligence realizovaných domácimi i zahraničnými investormi na Slovensku a v Čechách. Disponujeme tak
rozsiahlymi skúsenosťami z oblastí informačných technológií, stavebníctva, automobilového priemyslu, farmaceutického priemyslu,
telekomunikácií, energetiky, ťažobného priemyslu, zdravotnej techniky, chemického, potravinárskeho a odevného priemyslu, dopravy
a distribúcie.

Poskytujeme komplexné poradenstvo domácim a zahraničným podnikom pri ich vstupe a pôsobení na slovenskom a českom trhu.
Zakladali sme obchodné spoločnosti najmä firmám z Rakúska, Talianska, Poľska, Nemecka a Francúzska, ale i z USA a Číny. Vo
veľkej miere sa zaoberáme corporate governance. Vytvárame vnútorné štruktúry fungovania zodpovednostných vzťahov manažérov
spoločností. Naším cieľom je vytváranie dlhodobej spolupráce s klientmi. Poskytujeme im pravidelné poradenstvo pri ich day-to-day
businesse. Každodenný kontakt nám umožňuje detailne poznať klienta a poskytovať mu tak efektívne poradenstvo nastavené na mieru
jeho podnikateľských aktivít.

Poradenstvo v oblasti fúzií, akvizícií a korporátu zahŕňa najmä:

 • právne audity (due diligence)
 • akvizičné zmluvy
 • akcionárske dohody
 • akvizičné financovanie
 • holdingové štruktúry
 • joint ventures
 • corporate governance
 • assets deals
 • predaje podnikov
 • ready made companies
 • up-stream a down-stream fúzie
 • cezhraničné fúzie
 • rozdelenie obchodných spoločností