Právnická forma roka 2013

Nehnuteľnosti

Referencie

Kontakt:
Dušan Nitschneider

Poskytovali sme poradenstvo pri výstavbe výrobných podnikov, obchodných i administratívnych centier, bytových komplexov a satelitných komplexov nových vilových štvrtí. Našimi najvýznamnejšími klientmi v oblasti nehnuteľností sú česká spoločnosť Sekyra Group
a francúzska skupina Hamilton, ktorým poskytujeme poradenstvo pri výstavbe obchodných a bytových centier.

Pracovali sme tiež na procese due diligence a následnom výkupe nehnuteľností pre obchodné centrá na Slovensku. Pripravovali sme plán revitalizácie a renovácie bratislavskej historickej továrne. S nehnuteľnosťami a developerskými projektmi úzko súvisia i otázky životného prostredia. Pripravujeme komplexné environmentálne právne posudky. Zaoberáme sa právom životného prostredia podľa predpisov Európskej únie. Poskytujeme poradenstvo pri revitalizácii komplexov na účely výstavby športových areálov.

Poradenstvo v oblasti nehnuteľností zahŕňa najmä:

 • prevody nehnuteľností
 • právne audity (due diligence)
 • title insurance
 • projektové financovanie
 • zmluvy o dielo
 • stavebné konania
 • nájomné zmluvy
 • vecné bremená
 • vady zo zmlúv o dielo
 • výstavbu na zelenej lúke
 • projekty brownfield