Právnická forma roka 2013

Pro Bono

Detský fond Unicef pomáha deťom vo všetkých oblastiach, najmä bezpečia, zdravia, vzdelania a ďalších. Je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov. Na základe dohody uzatvorenej medzi slovenským výborom Unicef a našou kanceláriou pomáhame priamo
a efektívne pro bono právnymi službami. Vyčlenili sme časť nášho času a venujeme ho potrebám slovenského Unicefu a Linky detskej istoty. Pomáhame najmä s otázkami medzinárodného súkromného práva.
Občianske združenie Proti prúdy vydáva pouličný časopis NOTA BENE. Jeho predajcami sú ľudia bez domova. Získavajú tak prácu
a možnosť integrovať sa do spoločnosti. Občianske združenie zabezpečuje pre svojich klientov sociálne a právne poradenstvo.
Na základe spolupráce so združením poskytujeme jeho klientom pro bono právne služby. Pomáhame s občiansko-právnymi prípadmi
a snažíme sa pomôcť pri navrátení majetkových práv ľudí bez doma.
Klub Fighting Flies Bratislava pôsobí v slovenskej baseballovej extralige už takmer dvadsať rokov. Dosiahol mnohé športové úspech
a počas celého pôsobenia sa snaží prilákať k tomuto americkému športu najmä mládež a deti. V súčasnosti sa mu podarilo vybudovať profesionálne baseballové a multifunkčné ihrisko v Devínskej Novej Vsi. Poskytovali sme mu pro bono právne služby v súvislosti
s výstavbou tohto areálu.