Právnická forma roka 2013

Bankovníctvo a financie

Bankovníctvo a financie 2015/2016

Zastupovanie francúzskej developerskej skupiny Hamilton Group pri refinancovaní výstavby a prevádzky Obchodného Centra „Cubicon“ a Rezidenčného Projektu „Cubicon Residence“ v Bratislave, vrátane nového nastavenia prenájmu a predaja prenajímaných bytov a nebytových a komerčných priestorov

Zastupovanie francúzskej developerskej skupiny Hamilton Group pri získaní úveru na financovanie výstavby nového rezidenčného projektu „Cubicon Gardens Fáza I“ a komplexné právne poradenstvo v súvislosti s výstavbou projektu, vrátane riešenia komplexných právnych vzťahov s generálnym dodávateľom stavby

Poskytovali sme právne služby českému developerovi v súvislosti s verejnou ponukou cenných papierov (IPO) a vydaním dlhopisov v celkovej predpokladanej hodnote emisie približne 20 miliónov Eur.

Bankovníctvo a financie

Pre Fond národného majetku, ktorý spravuje majetkové účasti štátu v rôznych aktívach, sme vypracovali podrobný katalóg všetkých druhov cenných papierov a postupu uplatňovania súvisiacich práv.

Poskytovali sme poradenstvo talianskej odevnej skupine KENVELO pri reštrukturalizácii úveru od najväčšej talianskej banky, UniCredito,
v objeme niekoľko desiatok miliónov eur.

Zastupovali sme francúzsku developerskú skupinu Hamilton Group pri reštrukturalizácii úveru na výstavbu bytov Cubicon od Slovenskej sporiteľne v hodnote 15 miliónov EUR.

Zastupovali sme spoločnosť Hamilton Group pri renegociácii úveru na kúpu pozemkov a výstavbu polyfunkčného projektu Starohorská
v centre Bratislavy od Volksbank, patriacej do ruskej skupiny Sberbank, v hodnote úveru 8 miliónov EUR.

Zastupovali sme najväčšiu českú IT spoločnosť pri získaní komplexného financovania skupiny od Českej spořitelny, v hodnote úveru 300 miliónov CZK.

Zastupovali sme americko-slovenskú IT spoločnosti Datacube pri získaní projektového financovania výstavby data centra od Tatrabanky.

Zastupovali sme nadobúdateľa akcií najväčšieho ťažobného závodu na Slovensku, Slovenských magnezitových závodov Jelšava,
pri poskytnutí úveru Československou obchodnou bankou v objeme niekoľko miliónov eur.

Zastupovali sme slovenskú IT spoločnosť versity pri poskytnutí akvizičného financovania zo strany Tatra banky v objeme 3,5 milióna EUR.

Pripravovali sme komplexné podklady pre vznik a činnosť sprostredkovateľskej spoločnosti v oblasti poistenia, BEST44, vrátane licenčného konania, vzorovej zmluvnej dokumentácie, ako i všeobecných obchodných podmienok.

Poskytovali sme poradenstvo pri riešení nároku z jednorazového poistenia v objeme 3,5 milióna EUR poskytnutého najväčšou poisťovňou na Slovensku, Allianz Slovenská poisťovňa.