Právnická forma roka 2013

Protimonopol a súťaž

Spolu s Právnickou fakultou Trnavskej Univerzity sme organizovali medzinárodnú konferenciu súťažného práva pri príležitosti 20. výročia založenia Protimonopolného úradu SR a zavedenia právnych predpisov regulujúcich hospodársku súťaž v SR. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia protimonopolných úradov z Čiech, Maďarska a Poľska, ako i predstavitelia Európskej komisie.

Zastupovali sme francúzsku spoločnosť Schneider Electric SA, pôsobiacu v oblasti svetového energetického manažmentu, v konaní ohľadne údajných dohôd obmedzujúcich súťaž na svetovom trhu plynom izolovaných spínačov. V Slovenskej republike išlo o prvý prípad, kedy sa uplatnil leniency program.

Poskytovali sme poradenstvo pri prevzatí majoritného podielu v Dexia banke Slovensko, patriacej do nadnárodnej finančnej skupiny Dexia. Transakcia bola súčasťou dohody s Európskou komisiou, ktorá pre skupinu Dexia stanovila predaj jej slovenskej spoločnosti.

Zastupovali sme versity, slovenskú IT spoločnosť, pri schvaľovaní koncentrácie s českou spoločnosťou AutoCont Holding, dodávateľom ICT služieb a riešení.

Zastupovali sme nemeckú automobilku Daimler AG pri vytvorenia spoločného podniku s ruským výrobcom nákladných áut KAMAZ.

Zastupovali sme eD'system, najväčšieho českého distribútora výpočtovej techniky, pri spojení s jedným z najväčších veľkoobchodných ICT distribútorov na Slovensku, spoločnosťou EURO MEDIA.

Zastupovali sme slovenského člena víťazného rakúsko-slovenského konzorcia vo veci plánovanej privatizácie Bratislavského
a Košického letiska
.

Poskytovali sme poradenstvo vo veci schválenia spojenia súkromných zdravotných poisťovní, poskytujúcich povinné poistenie,
do spoločnej poisťovne Dôvera, ktorá je najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku.

Zastupovali sme AKCENTU, najväčšieho nebankového obchodníka s devízovými hodnotami v Čechách a na Slovensku, vo veci posúdenia podnetu na Európsku komisiu ohľadne kartelovej dohody na trhu bezprostredných devízových operácií.

Zastupovali sme AGROFERT HOLDING, európsku skupiny pôsobiacu v poľnohospodárstve, potravinárstve a chémii, pri vstupe
do najväčšej chemickej továrne na Slovensku, Duslo Šaľa, vyrábajúcej najmä hnojivá a gumárenskú chémiu.

Zastupovali sme investičnú spoločnosť Optifin Invest pri nadobudnutí slovenskej strojárenskej spoločnosti, ktorá je výrobcom železničných nákladných vozňov a podvozkov pre železnice celej Európy.

V oblasti potravinárstva sme zastupovali nadobúdateľa siete slovenských mäsokombinátov Mecom, ktorá zahŕňa i tri výrobné závody
v Maďarsku.