Právnická forma roka 2013

Reklamné a mediálne právo

Reklamné a mediálne právo 2015/2016

Pre Mondelēz International, jedného z celosvetovo najväčších výrobcov cukroviniek, potravín a nápojov sme posudzovali reklamné kampane „Milka Strong Man“, „Milka Biscuit Jar“ a „Milka Triolade“

Pre popredného amerického výrobcu produktov pre osobnú starostlivosť Edgewell Personal Care, LLC. (napr. značky Wilkinson Sword, Edge, Shick) sme posudzovali súlad navrhovaného dizajnu výrobkov s predpismi SR a EÚ, ako aj spôsobilosť na registráciu dizajnu v rámci OHIM

Pre VISA Europe, najznámejšieho prevádzkovateľa platobných systémov v Európe sme posudzovali súlad reklamnej kampane „European Cities“ s právnymi predpismi SR

Pre VISA Europe, najznámejšieho prevádzkovateľa platobných systémov v Európe sme posudzovali súlad spoločných reklamných kampaní na podporu platieb kartou VISA v obchodných domoch Tesco s právnymi predpismi SR

Pre VISA Europe, najznámejšieho prevádzkovateľa platobných systémov v Európe sme posudzovali súlad spoločných reklamných kampaní na podporu nákupov kartami VISA v internetovom obchode Alza.sk s právnymi predpismi SR

Pre VISA Europe, najznámejšieho prevádzkovateľa platobných systémov v Európe sme posudzovali súlad spoločných reklamných kampaní na podporu nákupov kartami VISA v internetovom obchode Mall.sk s právnymi predpismi SR

Pre VISA Europe, najznámejšieho prevádzkovateľa platobných systémov v Európe sme posudzovali súlad reklamných kampaní na elektronickú peňaženku VISA V.me s právnymi predpismi SR

Pre VISA Europe, najznámejšieho prevádzkovateľa platobných systémov v Európe sme posudzovali náležitosti prevodníka mien „VISA Currancy Converter“ z pohľadu slovenského práva

Pre japonského automobilového výrobcu Infiniti sme posudzovali reklamné vyobrazenia „Infiniti CPB Q30“

Pre prestížnu medzinárodnú organizáciu GALA – Global Advertising Lawyers Association združujúcu právnikov pôsobiacich na poli reklamného a súťažného práva sme pripravovali súhrnný prehľad ohľadom právnej úpravy reklamy alkoholu na Slovensku. Prehľad sa stal súčasťou medzinárodného vydania úpravy reklamy alkoholu vo svete.

Pre prestížnu medzinárodnú organizáciu GALA – Global Advertising Lawyers Association združujúcu právnikov pôsobiacich na poli reklamného a súťažného práva sme pripravovali súhrnný prehľad predpisov ohľadom právnej úpravy reklamy a sponzoringu na Slovensku.

Pre prestížnu medzinárodnú organizáciu GALA – Global Advertising Lawyers Association združujúcu právnikov pôsobiacich na poli reklamného a súťažného práva sme pripravovali súhrnný prehľad ohľadom právnej úpravy reklamných a spotrebiteľských hier na Slovensku.