Právnická forma roka 2013

Spory a konkurzy

Zastupovali sme významnú francúzsku spoločnosť, pôsobiacu v oblasti svetového energetického manažmentu, v súdnom konaní proti Protimonopolnému úradu SR, s predmetom sporu v hodnote vyše 11 miliónov EUR.

Zastupovali sme významnú rakúsku leasingovú spoločnosť proti neoprávnenému domáhaniu sa sprostredkovateľských provízií v hodnote 7 miliónov EUR.

Švajčiarsku skupinu, ktorá je dodávateľom stavebnej chémie, sme zastupovali pri vymáhaní obchodnej pohľadávky za dodávku materiálov zahraničnej spoločnosti pri prácach na atómových elektrárňach v SR v objeme pohľadávky vyše 400 tisíc EUR.

Zastupovali sme významnú slovenskú IT spoločnosť pri vymáhaní jej pohľadávky voči Slovenskému deaflympijskému výboru vo výške vyše 400 tisíc EUR v súdnom a trestnom konaní.

VOLKSWAGEN Finančné Služby je leasingová spoločnosť patriaca do skupiny nemeckej automobilky Volkswagen. Posledných desať rokov pre ňu vymáhame pohľadávky z úverových a leasingových zmlúv v ročných objemoch takmer 400 tisíc EUR.

Sika Slovensko patrí do významnej švajčiarskej stavebnej skupiny. Siku zastupujeme posledných päť rokov pri vymáhaní jej obchodných pohľadávok v priemerných ročných objemoch 350 tisíc EUR.

Najväčší slovenský ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku sme zastupovali v súdnom spore o povinnom odkupe akcií pri odmietnutí súhlasu s ich predajom, s hodnotou sporu takmer 300 tisíc EUR.

Zastupovali sme niekoľko poisťovacích agentov v súdnych konaniach týkajúcich sa provízií z dohodnutého poistenia v celkovom objeme vyše 115 tisíc EUR.

Spoločnosť Chirana-Medical, výrobcu stomatologickej a anestéziologickej techniky, sme zastupovali v súdnych konaniach o majiteľstve ochranných známok, ktoré trvali od roku 2005 do roku 2012. Hodnota sporu bola určená na vyše 80 tisíc EUR.