Právnická forma roka 2013

Farmácia a zdravotníctvo

Johnson & Johnson je najväčším svetovým výrobcom farmaceutík a významným výrobcom zdravotných pomôcok.
Poskytovali sme mu pracovno-právne poradenstvo.

Covance je najväčšie svetové výskumné centrum pre vývoj farmaceutík, kontrolu liečiv, potravín a podobných produktov.
Poskytovali sme mu pracovno-právne poradenstvo.

Azelis je najväčším európskym distribútorom špecifických chemických produktov v oblasti chemického priemyslu, farmácie, výživy zvierat, potravín a pod. Poskytovali sme mu pracovno-právne poradenstvo.

Chirana-Medical je svetoznámym výrobcom stomatologickej a anestéziologickej techniky.
Poskytovali sme mu poradenstvo v oblasti ochranných známok a korporátneho práva.

Abbott Laboratories je globálnym prevádzkovateľom výskumných laboratórií v oblasti medicíny a farmaceutík.
Poskytovali sme mu pracovno-právne poradenstvo.

Eli Lilly je významná celosvetová skupina v oblasti klinického výskumu a vývoja farmaceutík.
Poskytovali sme jej pracovno-právne poradenstvo.

SAMEDI je vydavateľ a distribútor odborných lekárskych časopisov.
Poskytovali sme mu poradenstvo v oblasti ochrany práv k dizajnu.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je štátna inštitúcia, ktorá vznikla za účelom kontroly dodržiavania predpisov
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Poskytovali sme jej pracovno-právne poradenstvo.