Právnická forma roka 2013

Informačné technológie

Pre slovenskú IT spoločnosť versity, a.s. poskytujeme niekoľko rokov komplexné právne poradenstvo, a to najmä v oblastiach korporátneho práva, M&A, verejného obstarávania, financovania, súdnych sporov a vymáhania pohľadávok.

Pre najväčšiu českú IT spoločnosť AutoCont Holding, sme poskytovali poradenstvo v oblasti korporátneho práva, ochranných známok, financovania a zložitých procesov vytvárania akcionárskych holdingových štruktúr.

Pre Datacube, najväčšie a technicky najvyspelejšie dátové centrum na Slovensku, sme poskytovali poradenstvo najmä v oblasti korporátneho práva, financovania, ochranných známok a zmlúv o poskytovaní služieb datacentra v rámci outsourcingu a cloud computingu.

Pre eD'system, najväčšieho českého distribútora výpočtovej techniky, sme poskytovali poradenstvo v oblasti súťažného práva a hospodárskej súťaže.

Pre poprednú slovenskú IT spoločnosť InterWay, poskytovateľa web aplikácií a konzultačných služieb, sme poskytovali poradenstvo
v oblasti verejného obstarávania.

Pre spoločnosť Asseco, významné stredoeurópske softwarové centrum, sme poskytovali poradenstvo v oblasti verejného obstarávania.

Pre spoločnosť blue green, poskytujúcu profesionálne webhostingové služby, sme poskytovali poradenstvo v oblasti M&A a korporátneho práva.

Pre IT spoločnosť inFormo, poskytujúcu informačné systémy, cloud riešenia, internetové portály a internetové služby, sme poskytovali všeobecné korporátne poradenstvo.

Pre spoločnosť Partner Soft, ktorá sa zaoberá vývojom softwaru a najmä zberom a spracovaním veľkého množstva dát, sme poskytovali poradenstvo v oblasti korporátneho práva a verejného obstarávania.