Právnická forma roka 2013

Dušan Nitschneider

Významné skúsenosti

Pravidelne prednáša na odborných seminároch a konferenciách venovaných pracovnému právu, organizovaných napríklad ekonomickým týždenníkom Trend, IIR alebo TASR.

V oblasti akvizícií sa podieľal na významnej transakcii nadobudnutia akcií najväčšej chemickej továrne na Slovensku Duslo Šaľa poprednou českou potravinárskou
a chemickou skupinou Agrofert.

V oblasti IP sa zúčastnil na medzinárodnej štúdii "The Collective Management of Rights in Europe – The Quest for Efficiency" pre Európsky parlament, vypracovanej spoločnosťou KEA European Affairs, venovanej kolektívnej správe autorských práv
v oblasti hudby.

Pre Sanoma Magazines International poskytoval poradenstvo pri predaji spoločnosti Sanoma Magazines Slovakia, pôsobiacej v oblasti B2B časopisov, slovenskej spoločnosti Ecopress.

Pre významnú českú developerskú spoločnosť Sekyra Group poskytoval komplexný servis pri realizácii projektu výstavby obchodného a bytového centra CUBICON
v Bratislave. Právne služby zahŕňali poradenstvo počas výstavby, organizovanie verejnej obchodnej súťaže na výber generálneho dodávateľa stavby,
ako i vyjednávanie dodávateľských zmlúv.

Podieľal sa na založení prvej nízko-nákladovej leteckej spoločnosti v Slovenskej republike. Zastrešoval proces jej vzniku a etablovania sa na trhu. Podieľal sa
na získaní licencie leteckého prepravcu, pripravoval pracovné zmluvy leteckého personálu, riešil otázky pridruženej belly cargo prepravy.

Zúčastnil sa na jednom z najväčších privatizačných projektov na Slovensku, ako člen lokálneho tímu právnikov poradcu vlády Slovenskej republiky pri privatizácii Slovenských elektrární. Okrem nastavenia najvhodnejšej štruktúry predaja štátneho podniku zahŕňali právne služby i rozsiahly právny audit atómových a vodných elektrární na Slovensku.

 

Dušan Nitschneider
Partner

Kontakt
nitschneider@nitschneider.com

Špecializácia
Pracovné právo
Duševné vlastníctvo
Nehnuteľnosti

Členstvo v komorách
Slovenská advokátska komora

Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Magisterské štúdium (Mgr.)

Právna prax
NITSCHNEIDER & PARTNERS
advokátska kancelária
aliancia advokátov
advokátska kancelária, Bratislava

Jazyky
slovensky, anglicky