Právnická forma roka 2013

Peter Marciš

Významné skúsenosti

Poskytoval právne služby francúzskej developerskej skupine Hamilton Group pôsobiacej v regióne strednej a východnej Európy v súvislosti s predajom súboru nehnuteľností tvoriacich komplex bývalej Cvernovej továrne postavenej začiatkom 20. storočia (čiastočne pod ochranou Pamiatkového úradu) v centre Bratislavy - celkovo približne 20 budov umiestnených na pozemkoch s plochou viac ako 43.000 m2 spoločnosti YIT Reding, členovi medzinárodnej developerskej skupiny YIT  Group so sídlom vo Fínsku.

Poskytoval právne služby spoločníkom spoločnosti InterWay, poprednej slovenskej IT spoločnosti, v súvislosti s predajom akcií spoločnosti strategickému investorovi aktívnemu v strednej Európe, zaoberajúcemu sa informačnou technológiou a poskytovaniu komplexných IT riešení vo všetkých hlavných sektoroch trhu.

Poskytoval právne služby francúzskej developerskej skupine Hamilton Group v súvislosti s komplexným refinancovaním svojich rezidenčných projektov a nákupného centra v Mlynskej doline v Bratislave a v súvislosti s financovaním výstavby nových rezidenčných projektov v Bratislave.

Poskytoval právne služby českému developerovi v súvislosti s verejnou ponukou cenných papierov (IPO) a vydaním dlhopisov v celkovej predpokladanej hodnote emisie približne 20 miliónov Eur.

Poskytoval právne služby spoločnosti AutoCont Holding, jednej z najväčších českých IT spoločností v súvislosti s komplexnou korporátnou reštrukturalizáciou, vrátane LBO, fúzie spoločností s viac ako 20 individuálnymi akcionármi a transakčného financovania.

Poskytoval právne služby v súvislosti so zamýšľanou akvizíciou jedného z popredných českých futbalových klubov súkromnému investorovi.

Poskytoval právne služby spoločnosti Hamilton Group v súvislosti s rôznymi obchodnými a korporátnymi otázkami, vrátane vyjednávania s generálnym dodávateľom stavby, predaja bytov v rezidenčných projektoch, prenájmu priestorov v administratívnych budovách a obchodných centrách, fúzií a rozdelení, obchodných urovnaní, predaja nehnuteľností, financovania a refinancovania projektov a zastupovania v súdnych a správnych konaniach, atď. 

Poskytoval právne služby privátnym investorom v súvislosti s akvizíciou rezidenčnej budovy v Bratislave a jej rekonštrukciou a následným predajom približne 100 bytov.

Pravidelne poskytuje právne služby v oblasti reklamného a mediálneho práva lokálnym a medzinárodným klientom, vrátane napríklad Visa Europe, Mondelez International, Infiniti, atď.

Podieľal sa na právnom poradenstve finančnej skupine KBC pri predaji dôchodkovej správcovskej spoločnosti na Slovensku.

Poskytoval právne poradenstvo spoločníkom významného slovenského výrobcu doplnkovej výživy, spoločnosti Novofruct, pri predaji majoritného podielu zahraničnému strategickému investorovi.

Zúčastnil sa právneho poradenstva jednému z najväčších európskych distribútorov náhradných automobilových dielov, talianskej skupine Rhiag Group, pri akvizícii skupiny spoločností v Českej a Slovenskej republike a následnej zamýšľanej verejnej ponuke akcií na talianskej burze cenných papierov.

Poskytoval právne poradenstvo poprednej českej developerskej skupine Sekyra Group pri predaji skupiny spoločností, zastrešujúcich všetky jej projekty na Slovensku, francúzskemu investorovi.

Podieľal sa na právnom poradenstve významnému svetovému leteckému dopravcovi v tendri týkajúcom sa zamýšľaného predaja majoritného podielu českého národného leteckého dopravcu ČSA.

Peter Marciš
Partner

Kontakt
marcis@nitschneider.com

Špecializácia 
Fúzie, akvizície a korporát
Nehnuteľnosti
Bankovníctvo a financie
Mediálne a reklamné právo

Členstvo v komorách 
Slovenská advokátska komora
Česká advokátska komora

Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Karlovej Praha
Právnická fakulta univerzity „La Sapienza“ Rím

Právna prax 
NITSCHNEIDER & PARTNERS
advokátska kancelária 

HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS,
advokátska kancelária, Praha, Bratislava

Jazyky 
slovensky, česky, taliansky, anglicky