Právnická forma roka 2013

Zuzana Nitschneiderová

Významné skúsenosti

Pre AutoCont Holding, najväčšiu českú IT spoločnosť, poskytovala právne poradenstvo v oblasti akvizícií a vytváraní holdingových štruktúr a akcionárskych programov.

Zastupovala Slovenské magnezitové závody akciová spoločnosť Jelšava, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod, pri rokovaniach o vstupe zahraničného investora do spoločnosti, pri akvizícii zamestnaneckých akcií a vytváraní akcionárskych štruktúr.

Vo verejnom tendre na zavedenie elektronického mýta v SR v hodnote zákazky prevyšujúcej šesťsto miliónov eur sa zúčastnila na príprave súťažných podkladov pre rakúsku spoločnosť Kapsch.

V rámci vstupu ABN AMRO na slovenský finančný trh vypracovala kompletnú úverovú a retailovú vzorovú dokumentáciu.

Pre významné zahraničné banky pôsobiace na Slovensku, UniCredit Bank, ING Bank a Volksbank, pripravovala vzorové Treasury zmluvy zahŕňajúce, okrem iného, i swapy, forwardy a opcie. 

Zuzana Nitschneiderová
Partner 

Kontakt
nitschneiderova@nitschneider.com

Špecializácia
Fúzie, akvizície a korporát
Bankovníctvo a financie
Pracovné právo 

Členstvo v komorách
Česká advokátska komora
Slovenská advokátska komora

Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Magisterské štúdium (Mgr.)

Právnická fakulta Univerzity Karlovej Praha
Rigorózna skúška (JUDr.)
Doktorandské štúdium (PhD.)

Právna prax
NITSCHNEIDER & PARTNERS
advokátska kancelária

HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS
advokátska kancelária, Praha

PRK Partners
advokátska kancelária, Praha

ING Bank N.V.
Interný právnik

UniCredit Bank
Interný právnik

Jazyky
slovensky, anglicky, česky